درس آموزش حرفه و فن در ايران- نويسنده:علي نژاد ،دبير حرفه و فن جويبار
 

                  بسمه تعالي                واحد 1                  فناوري و سيستم                             پايه اول

1-انسان براي ساخت ابزار به چه چيزي نياز دارد؟ ص2

2-مراحل توليد يك محصول فناوري را نام ببريد. ص5

3-محصولات فناوري را تعريف كنيد. ص5

4-تولید محصولات فناوری در بخش های مختلف چه تاثیری در زندگی انسان دارد ؟ ص5

5-فناوري را تعريف كنيد. ص6

6-سيستم را تعريف كنيد. ص8

7-يك سيستم مثال بزنيد ،اجزاي آن را نام ببريد و كار هر جزء را بنويسيد. ص8

8-اختلال در كار هر جزء سيستم چه تاثيري دركل سيستم دارد؟ ص9

9-انواع سيستم از نظر تعداد اجزاء را نام ببريد. ص9

10-در چه صورت يك سيستم پيچيده تر است؟ ص9

11-دو سيستم مثال بزنيد و بنويسيد كدام يك ساده تر و كدام پيچيده تر است؟ چرا؟ ص9

12-سيستم ها را بر اساس كاري انجام مي دهند نيز تقسيم بندي مي كنند، چند نمونه از آن را نام ببريد. ص9

 

                                      واحد 2                         كار با برق

1-اتم داراي چه بخش هایی است؟ نام ببريد. ص14

2-مولد الكتريكي را تعريف كنيد. يك مثال بزنيد. ص15

3-چند روش توليد انر‍‍ژي برق را نام ببريد. ص16

4-ولتاژ الکتریکی را تعریف کنید و واحد آن را بنویسید.ص 17

5-جريان الكتريكي چگونه ايجاد مي شود؟ ص17

6-منظور از شدت جریان چیست؟ واحد آن را بنویسید.ص 17

7-چند نمونه از ابزارهاي كار با برق را نام ببريد. ص20

8-پيچ گوشتي براي چه كاري استفاده مي شود. ص20

9-از فازمتر (فاز نما) براي چه كاري استفاده مي شود؟ ص20

10-كار سيم لخت كن را بنويسيد. ص20

11-سيم چين براي چه كاري استفاده مي شود؟ ص21

12-انبر دست براي چه كاري استفاده مي شود؟ ص21

13-دم باریک برای چه کاری استفاده می شود؟ ص21

14-كار فيوز را بنويسيد. ص21

15-در چه صورت انسان دچار برق گرفتگي مي شود؟ ص23

16-برق گرفتگی موجب چه چیزی می شود؟ ص 23

17-چند نكته ايمني كه هنگام كار با برق و وسايل برقي بايد به آنها توجه كرد را نام ببريد. ص23

18-مدار الكتريكي را تعريف كنيد. ص23

19-سيم فاز و نول را تعريف كنيد. ص24

20-مدار کلید یک پل چه کاربردی دارد؟ ص25

 

                         واحد 3                                 بهداشت و محیط زیست

1-سرآغاز سلامتی انسان چیست؟ ص 32

2-سلامتی را تعریف کنید. ص 32

3-دو سخن از حضرت علی (ع) در مورد سلامتی را بنویسید. ص 32

4-بیماری را تعریف کنید. ص33

5-چند مورد از مهم ترین علت های بیماری را نام ببرید. ص 33

 6-یک مورد بیماری شایع در استان مازندران را بنویسید. ص33

7-بهداشت را تعریف کنید. ص34

8-بهداشت فردی را تعریف کنید. ص34

9-چند نكته مهم از اصول بهداشت فردی را نام ببرید.ص 34

10-بهداشت عمومی را تعریف کنید.ص 34

11-عناصر حیاتی محیط زیست را نام ببرید. ص 36

12-محیط زیست راتعریف کنید. ص36

13-محیط زیست دارای سه بخش کلی است ، آن ها را نام ببرید. ص 36

14-نقش جنگل در کره زمین را بنویسید. ص38

15-دریای خزر و رشته کوه البرز در مازندران چه نقشی دارن؟ ص38

16-چند مورد از فعالیت های انسان که به محیط زیست آسیب می رساند را نام ببرید. ص38

17-چند مورد از آلودگی هایی که توسط رفتارهای انسان در محیط زیست ایجاد می شود را نام ببرید ؟ ص38

18-زباله چیست و در اثر چه فعالیت هایی تولید می شود؟ص40

19-یکی از علل اصلی رشد حشرات در محیط شهر به خصوص در فصل تابستان را با ذکر چند مثال بنویسید. ص40

20-ابتدایی ترین اصل حفاظت از محیط زیست را بنویسید. ص41

21-روش های دفع بهداشتی زباله را نام ببرید. ص41

22-مردم چگونه می توانند در هر یک از مراحل تولید، جمع آوری و دفع زباله نقش داشته باشند؟ ص41

23-کنترل نکردن آب های آلوده چه خطری به دنبال دارد؟ ص42

24-چرا آب های آلوده را باید تصفیه کرد؟ ص42

25-آب آلوده (فاضلاب) تصفیه شده چه مصارفی دارد؟ ص42

 

                     واحد 4                                       كار با چوب

1-چوب مورد استفاده در کارگاه ها و صنایع گوناگون چگونه تامین می شود؟ ص48

2-اگر قبل از به پایان رسیدن عمر درختان آن ها را قطع نکنیم و استفاده نکنیم، چه اتفاقی می افتد؟ ص49

3-برای تشخیص سن درختان از چه روشی استفاده می کنند؟ چگونه؟ ص49

4-درختان چه فایده هایی دارند؟ ص49

5-چند مورد از فرآورده های چوب را نام ببرید. ص50

6-الوار، تخته و تراورس چه کاربردهایی دارند؟ ص50

7-روکش چوبی چگونه تهیه می شود؟ ص51                                                

8-روکش های چوبی برای چه کاری استفاده می شوند؟ ص51

9-تخته سه لایی و چند لایی چگونه ساخته می شوند؟ ص51

10-برای ساخت تخته خرده چوب ( نئوپان ) از چه موادی استفاده می شود؟ ص51

11-نحوه تولید تخته خرده چوب ( نئوپان ) را توضیح دهید.ص51

12-فیبر با چه موادی و چگونه ساخته می شود؟ ص52

13-چند نکته ایمنی و حفاظتی که در کارگاه چوب و کار با چوب باید رعایت کرد را نام ببرید. ص54

 

 

                             واحد 5                             كار با فلز

1-چند مورد از ویزگی های فلزات را نام ببرید. ص62

2-چند مورد از عوامل محیطی که بر فلزات تاثیر دارند را نام ببرید. ص62

3-در حالت طبیعی فلزات به چه صورت یافت می شوند؟ ص62

4-نیم ساخته فلزات را همراه با چند مثال تعریف کنید. ص62

5-چند مورد از ویزگی های آهن را بنویسید. ص63

6-در کارخانه ذوب آهن، آهن خام را چگونه به دست می آورند؟ ص63

7-زغال سنگ مصرفی در کارخانه ذوب آهن اصفهان از کجا و چگونه تهیه می شود؟ ص63

8-آلیاژهای آهن را نام ببرید. ص63

9-انواع فولاد بر اساس نوع کاربرد را بنویسید. ص63

10-چند مورد از ویژگی های فلز آلومینیوم را بنویسید. ص64

11-آلومینیوم از چه ماده ای به دست می آید؟ ص64

12-چند مورد از ویزگی های فلز مس را بنویسید.ص65

13-از مس برای تهیه چه وسایلی استفاده می شود؟ ص65

14-آلیاژهای مس را همراه با مواد تشکیل دهنده آن نام ببرید. ص65

15-یک ویزگی مهم فلز روی را نام ببرید. ص65

16-چند مورد از کاربردهای مهم فلز روی در صنعت را بنویسید؟ ص65

17-فلز قلع دارای چه ویژگی هایی است و چه کاربردی دارد؟

18-سرب دارای چه ویژگی هایی است؟ نام ببرید. ص66

19-چند مورد از کاربردهای فلز سرب را نام ببرید. ص66

-20چند معدن سرب در مازندران را نام ببرید. ص66

21-چند مورد از ابزارهای کار با فلز را نام ببریدو کار هر یک را بنویسید. ص67

22-چند نکته ایمنی در اره کاری را بنویسید. ص 68

23-چند نکته ایمنی در سوهان کاری را نام ببرید. ص68

 

 

                           واحد 6                          ساختمان

1-مسکن چه فایده هایی برای انسان دارد؟ بنویسید ص75

2-چادری که برای سکونت برپا می کنند در سرما و گرما چگونه عمل می کند؟ ص75

3-ایمنی را تعریف کنید. ص76

4-عواملی که انسان ها بر طبق آن ها به کوچه،خیابان و ساختمان های خود نظم و جهت می دهند، را نام ببرید. ص76

5-شهر سازی را تعریف کنید. ص76

6-انواع ساختمان برحسب نوع کاربرد را نام ببرید. ص77

7-مهم ترین مواردی که در هنگام طراحی نقشه باید در نظر گرفته شود را نام ببرید. ص77

8-نقشه چیست؟ ص78

9-نقشه های ساختمان در چه بخش هایی تهیه می شوند؟ نام ببرید. ص78

10-نقشه های معماری شامل چه مواردی هستند؟ ص78

11-در نقشه های اجرایی چه مواردی نشان داده می شود؟ ص79

12-شیب بندی در ساختمان برای چیست؟ ص79

13-نقشه های تاسیسات نشان دهنده چه مواردی است؟ نام ببرید. ص 79

14-مقیاس را تعریف کنید. ص80

15-پلان یا برش افقی را تعریف کنید. ص80

16-مصالح ساختمانی را تعریف کنید. ص81

17-استفاده از مصالح مخصوص در هر منطقه بر چه اساسی است؟ ص81

18-متداول ترین مصالح ساختمانی را نام ببرید. ص81

19-شن و ماسه را تعریف کنید. ص81

20-کاربرد شن و ماسه را بنویسید. ص81

21-ملات چگونه ساخته می شود؟ ص81

22-از ملات در چه مواردی استفاده می شود؟ ص81

23-آجر چگونه تهیه می شود؟ ص82

24-کاربرد آجر را بنویسید. ص82

25-سیمان چگونه تهیه می شود؟ ص82

26-کاربرد سیمان را بنویسید؟ ص82

27-گچ چگونه به دست می آید؟ ص82

28-کاربرد گچ را بنویسید. ص82

29-قیر چه ماده ای است؟ و به چه صورت وجود دارد؟ ص84

30-کاربرد قیر را بنویسید. ص84

31-کاشی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ ص84

32-کاشی چه کاربرد هایی دارد؟ ص84

33-مشاغلی که در ارتباط با ساختمان به وجود آمده اند را نام ببرید. ص85

 

                           واحد 7                                    خورا ك

1-افرادی که تغذیه مناسب دارند، دارای چه ویژگی هایی هستند؟ ص91

2-غذا را تعریف کنید؟ ص92

3-انسان برای انجام چه فعالیت هایی به غذا احتیاج دارد؟ ص92

4-مواد مغذی را تعریف کنید. ص92

5-انواع مواد مغذی را نام ببرید. ص92

6-مواد مغذی انرژی زا را نام ببرید. ص93

7-وظیفه پروتئین ها در بدن چیست؟ ص93

8-در چه صورت در بدن پروتئین ها برای تولید انرژی مصرف می شوند؟ ص93

9-غذای محافظ به کدام مواد مغذی گفته می شود؟ این مواد چه نقشی در بدن دارند؟ ص93

10-از دو راه می توان کیفیت پروتئین غذای مصرفی را افزایش داد،آن ها را نام ببرید. ص94

11-روش پختن حبوبات چگونه است؟بنویسید. ص95

12-برای آب پز یا کباب پز کردن گوشت یخ زده چه باید کرد؟ ص95

13-چرا هنگام پختن غذا ، در ظرف را کاملا باید بست؟ ص95

14-چرا برای تهیه کیک و نان خانگی از جوش شیرین یا بیکینگ پودر نباید استفاده کرد؟ ص95

15-روش صحیح پخت برنج را بنویسید. ص95

16-کودکان مزه غذاها را از چه سنی و با چه عملی می شناسند؟ ص96

 

                             واحد   8                               پوشاك     

1-انسان اولیه از چه موادی به عنوان لباس استفاده می کرد؟ ص105

2-انسان برای چه لباس می پوشد؟ ص105

3-لباس تحت تاثیر چه عواملی دچار تغییر و تحول شد و تکامل یافت؟ ص105

4-" مد " را تعریف کنید. ص105

5-چه عواملی در موارد مصرف ، راحتی و زیبایی لباس مؤثر است؟ ص106

6-چند نمونه از پارچه های ویژه که توسط طراحان پارچه و مهندسان نساجی متناسب با زندگی امروز طراحی وتولید شده را نام ببرید. ص106

7-رنگرزی و چاپ روی پارچه به چه شیوه ای در ایران مرسوم بوده است؟ مثال بنویسید. ص112

8-امروزه پارچه ها چگونه رنگ می شوند؟ ص112

 

                    واحد 9  و  10                                كشاورزي - دامپروری

1-دانش کشاورزی چیست؟ ص119

2-چرا استان مازندران از مراکز مهم تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود؟ ص119

3-زراعت را تعریف کنید. ص120

4-مراحل زراعت را نام ببرید. ص121

5-کاشت گیاه شامل چه کارهایی است؟ نام ببرید. ص121

6-آماده سازی زمین چیست و شامل چه کارهایی است؟ بنویسید ص121

7-شخم را تعریف کنید. ص122

8-تعداد، زمان و نوع شخم به چه عواملی بستگی دارد؟ ص122

9-برای کاشت شالی زمین را چند بار و در چه زمانی شخم می زنند؟ ص122

10-هدف از عملیت بعد از شخم را بنویسید. ص122

11-کمبودهای خاک در کجا مشخص می شود؟ ص123

12-مواد مورد نیاز گیاه را چگونه تامین می کنند؟ ص123

13-انواع کود را نام ببرید. ص123

14-کودهای آلی چگونه به دست می آیند؟ ص123

15-کودهای شیمیایی چگونه ساخته می شوند و دارای چه موادی هستند؟ ص123

16-کود شیمیایی به چند صورت تهیه می شود و چگونه مصرف می شود؟ ص124

17-بذر را تعريف كنيد. ص125

18-بذرخوب داراي چه ویژگی هایی است؟ نام ببرید ص125

19-بذرکاری را تعریف کنید. ص126

20-انتخاب روش بذرکاری به چه عواملی بستگی دارد؟ ص126

21-کاشت بذر به چند روش انجام می شود؟ نام ببرید. ص126

22-خزانه چیست و در چه محلی انجام می شود؟ ص127

23-نشاکاری را تعریف کنید ص 127

24-عملیات داشت را تعریف کنید. ص128

25-مهم ترین کارهای عملیات داشت را نام ببرید. ص128

26-آبیاری را تعریف کنید. ص128

27-روش های آبیاری را نام ببرید. ص128

28-استفاده از روش های مختلف آبیاری به چه عواملی بستگی دارد؟ ص128

29-وجین را تعریف کنید. ص129

30-برداشت را تعریف کنید. ص130      

31-محصولات زراعی را چه زمانی برداشت می کنند. ص130

32-زمان برداشت محصول به چه چیزی بستگی دارد؟ مثال بنویسید. ص130

 

                                               دامپروری

33-دامپروری چیست؟

34-چرا در هر نقطه از کشور ، پرورش یک یا چند نوع از حیوانات رواج دارد؟ ص136

35-چند مورد از دام هایی که در ایران پرورش داده می شوند را نام ببرید. وبنویسید به چه منظوری پرورش داده می شوند؟ ص136

36-به چه دلیل فعالیت های گاوداری در استان های مستعد کشور توسعه بیشتری یافته است؟ ص136

37-چند نمونه طیور را نام ببرید و بنویسید برای چه پرورش داده می شوند؟ ص137

38-چه حشراتی در ایران پرورش داده می شوند؟ ص137

39-کرم ابریشم و زنبور عسل چه موادی تولید می کنند و برای تولید آن از چه موادی استفاده می کنند؟ ص137

40-مهم ترین آبزیانی که در ایران پرورش داده می شوند را نام ببرید. ص138

41-پرورش مرغ به چند شکل انجام می شود؟ نام ببرید. ص139

42-مرغداری به روش سنتی را توضیح دهید. مثال بنویسید. ص139

43-مرغداری به روش صنعتی را با مثال توضیح دهید. ص 139

44-جوجه کشی به چند روش انجام می شو؟ نام ببرید. ص140

45-برای جوجه کشی چه شرایطی نیاز است نام ببرید. ص140

46-مرغ کرچ را تعریف کنید. ص140

47-جوجه کشی طبیعی را تعریف کنید. ص140

48-ماشین های جوجه کشی در ظرفیت هایی ساخته می شوند؟ ص141

49-در دوره پرورش مرغ رعایت چه عواملی اهمیت دارد؟ نام ببرید. ص142

50-در زمینه بهداشت و درمان رعایت چه نکاتی از اهمیت زیادی در پرورش مرغ برخوردار است؟ ص143

51-در صورت بروز بیماری در مرغداری چه باید کرد؟ ص144

52-نیازهای غذایی مرغ را چه موادی تشکیل می دهند؟ ص144

53-برای تامین پروتئین در غذای مرغ از چه موادی استفاده می شود؟ ص144

54- برای تامین انرژی در غذای مرغ از چه موادی استفاده می شود؟ ص144

55- برای تامین مواد معدنی در غذای مرغ از چه موادی استفاده می شود؟ ص144

56-برای تهیه دان در مرغداری های صنعتی چه می کنند؟ ص145

57-پس از پایان دوره پرورش ، مرغ ها را چه می کنند؟ ص146

                                    

                                                 پيروز باشيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوشته شده در  جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ساعت 21:37  توسط  علی علي نژاد حاجي  | 

              بسمه تعالي                                              آموزش حرفه و فن پایه دوم              

                        واحد  1                                                                                      فناوري و سيستم                         

1-چند نمونه از محصولات فناوری که طی زمان تغییر کرده اند ، را نام ببرید. ص 2

2-علت ایجاد تغییرات در محصولات فناوری را بنویسید. ص2

3-برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای هر موضوع ، از چه روش هایی استفاده می شود؟ نام ببرید. ص 4

4-مراحل مختلف حل مسئله را به ترتیب نام ببرید. ص5

5-خلاقیت و نوآوری را تعریف کنید. ص5

6-عوامل مؤثر در تکامل محصولات فناوری را نام ببرید. ص6

7-یک سیستم مثال بزنید و اجزای اصلی و غیر اصلی آن را مشخص کنید. ص7

8-منظور از سیستم ساده و پیچیده را بنویسید. ص 8

9-یک سیستم فرعی برای چه چیزی ایجاد می شود؟ ص8

10-منظور از سیستم های طبیعی را بنویسید. ص8

11-منظور از سیستم های مصنوعی را بنویسید. ص8

12-قسمت های اصلی یک سیستم را نام ببرید. ص10

 

              واحد 2                                                   كار با برق           ( بخش برق )

1-ترانسفورماتور ( مبدل )را تعریف کنید. و انواع آن را نام ببرید. ص15

2-کار ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده را بنویسید. ص15

3-ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده در کدام قسمت مسیر انتقال برق قرار می گیرند؟ ص 15

4-منظور از حفاظت الکتریکی را بنویسید. ص16

5-برای حفاظت مصرف کننده های خانگی ، از چه وسیله ای استفاده می شود. ص16

6-در خطوط انتقال و توزیع برق برای ایمنی و حفاظت از دستگاه ها و تجهیزات از چه وسیله ای استفاده می شود. ص 16

7-خطرات ناشی از جریان برق ممکن است بر اثر چه مواردی باشد؟ نام ببرید. ص16

8-اتصال بدنه چیست ؟ با ذکر مثال بنویسید. ص 16

9-اتصال کوتاه را تعریف کنید. ص16

10-برای جلوگیری از خطرات ناشی از اتصال سیم فاز به بدنۀ دستگاه چه کاری انجام می دهند؟ ص17

11-در صورتی که در دستگاهی  که سیم اتصال به زمین استفاده می شود ،اتصالی رخ دهد چه عملی اتفاق می افتد؟ ص 17

12-رله ی محافظ جان دارای چه ویژگی هایی است؟ ص 17

13-برای مقابله با آتش سوزی مهندسان و طراحان ساختمان چه اقدامی انجام می دهند؟ بنویسید. ص 18

14-سیتم اعلام حریق در ساختمان چیست و چگونه عمل می کند ؟ ص 18

15-حس گرهای سیستم اعلام حریق به چه چیز هایی حساس اند  و در کجا نصب می شوند؟ ص 18

                                        ( بخش الکترونیک )

16-چند نمونه از قطعات الکترونیکی را نام ببرید. ص 23

17-کار اصلی مقاومت ها را بنویسید. ص23

18-مقاومت الکتریکی را با چه چیزی نشان می دهند ؟ واحد ان چیست؟ ص 23               

19-مقاومت ها به دو دسته تقسیم می شوند ، آن ها را نام ببرید. ص 24

20-خازن چه کاری انجام می دهد؟ بنویسید. ص25

21-کدام یک از انواع خازن کاربرد بیشتری در الکترونیک دارند؟ نام ببرید. ص 25

22-در چه صورتی یک خازن دارای ظرفیت بیشتری است؟ بنویسید. ص 25

23-واحد اندازه گیری ظرفیت خازن چه نام دارد وبا چه علامتی نمایش داده می شود؟ ص 25

24-به طور کلی خازن ها به دو دسته تقسیم می شوند . آن ها را نام ببرید. ص 25

25-منظور از شارژ شدن خازن را بنویسید. ص26

26-منظور از تخلیه یا دشارژ شدن خازن را بنویسید. ص 26

27-کار دیود را بنویسید. ص 26

28-علامت اختصاری دیود را رسم کنید. ص 26

29-برخی از انواع دیود ها را نام ببرید. ص 26

                           واحد 3                                                                        بهداشت

1-اصلی ترین عنصر محیط زیست بعد از هوا چه نام دارد؟ ص 30

2-آب چه تاثیری در زندگی ما و موجودات زنده دارد؟ ص 30

3- چه مقدار از جرم بدن انسان از آب تشکیل شده است؟ ص 31

4-چرا در منظومه خورشیدی فقط سیاره زمین مناسب برای زندگی است؟ ص 31

5- چه عواملی باعث به هدر رفتن منابع آب می شوند؟ نام ببرید. ص 32

6-بیش ترین مقدار آب در سطح زمین به چه صورت وجود دارد؟ ص 33

7-بشر چه مقدار از آب روی زمین را برای آشامیدن مورد استفاده قرار می دهد؟ ص 33

8-آبی که انسان برای آشامیدن مورد استفاده قرار می دهد، به چه شکل هایی وجود دارد؟ چند مثال بزنید. ص 33

9-انسان برای ذخیره آب چه روش هایی به کار مبرد؟ نام ببرید؟ ص 33

10-از آب بندان (تالاب) در شمال کشور چه استفاده هایی می شود؟ ص 33

11-آب سالم دارای چه ویژگی هایی است؟ نام ببرید. ص 34

12-ورود چه چیز به آب و در چه صورتی باعث آلودگی آب می شود؟ ص 35

13-مهم ترین منابع آلودگی آب را نام ببرید. ص 35

14- آب در انتقال چه بیماری هایی به صورت مستقیم نقش دارد؟ ( آلودگی مستقیم) ص 35

15-منظور از آلودگی غیر مستقیم آب چیست؟ ص 35

16-مهم ترین اقدامات برای جلوگیری از تولید آب های آلوده را نام ببرید. ص 36

17-چرا آلودگی انگلی منابع آب در مناطق شمالی کشور بیشتر از سایر مناطق است؟ ص 36

18-برای تصفیه آب در مقیاس کوچک از چه روش هایی استفاده می شود؟ نام ببرید. ص 37

19-چند روش صحیح برای مصرف آب و جلوگیری از هدر رفتن آب بنویسید. ص 38

20-منظور از خود درمانی چیست و چه اشکالی دارد؟ ص 42

21-دارو چیست؟ ص 42

22-فرایندی که دارو بعد از ورود به بدن طی می کند را نام ببرید. ص 42

23-مقدار مصرف دارو در افراد مختلف با توجه به چه شرایطی تغییر می کند؟ نام ببرید. ص 43

24-اگر دارو از میزان معین کم تر یا بیش تر استفاده شود ، چه اتفاقی می افتد؟ ص 43

25-تجویز همزمان دو یا چند دارو موجب چه چیزی می شود؟ ص 43

26-منشأ داروها را نام ببرید. ص 44

27-دارو های مکمل یا مواد نیرو زا به چه موادی گفته می شود؟ ص 44

28-چند مورد از عوارض استفاده از مواد نیروزا یا داروهای مکمل را نام ببرید. ص 44

29-علت رشد گیاهان داروی در کشور ما چیست؟ ص 45

30-گیاه گزنه که یکی از گیاهان دارویی منطقه شمال است، برای درمان چه بیماریی استفاده می شود؟ ص 45

31-چرا برای مصرف گیاهان دارویی باید با افراد با تجربه و متخصص مشورت کرد؟ ص 46

                  واحد 4                                                                      کار با چوب

1-درختان چوبده به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند. آن ها را نام ببرید. ص 51               

2-درختان جنگل های شمال بیشتر از کدام گونه های چوب هستند؟ بنویسید. ص 51

3-چند نمونه از کاربردهای درختان را بنویسید. ص 51

4-پهن برگان در مقایسه با سوزنی برگان دارای چه ویژگی هایی هستند؟ بنویسید. ص 52

5-برای ساخت یک محصول چوبی باید به ویژگی های چوبی که در ساخت آن وسیله به کار می رود توجه شود. چرا؟ ص 52

6-با توجه به خواص متفاوت انواع چوب به عنوان نمونه (برای ساخت یک صندلی و یک تابلوی معرق ) چه ویژگی هایی باید مورد توجه قرار گیرد. ص 31

7-برخی از خواص چوب را نام ببرید. ص 53

8-جرم مخصوص در چوب را با ذکر مثال توضیح دهید. ص 53

9-مقاومت چوب را تعریف کنید. ص 53

10-وضعیت مقاومت در گونه های مختلف چوب را با ذکر مثال توضیح دهید. ص 53

11-دوام چوب را تعریف کنید. ص 54

12-موجودات مخربی مانند قارچ ها و حشرات به چه دلیل از چوب تغذیه می کنند و آن را از بین می برند؟ ص 53

13-خشک کردن چوب چه تأثیری در آن دارد؟ ص 56

14-مهم ترین روش های خشک کردن چوب را نام ببرید. ص 56

15- برای خشک کردن چوب در هوای آزاد چگونه عمل می کنند؟ بنویسید. ص 56

16-دو عامل ضروری برای خشک کردن چوب در هوای آزاد را نام ببرید. ص 57

17-خشک کردن چوب در کوره دارای چه مزیت هایی است؟ بنویسید. ص 57

18-در کوره های چوب خشک کنی چه عواملی قابل تنظیم و کنترل است؟ نام ببرید. ص 57

19-در سیستم های نیمه خودکار و خودکار کنترل کوره چوب خشک کنی چگونه انجام می شود؟ بنویسید. ص 58

20-چند نمونه از ابزارهای کار با چوب را نام ببرید. ص 59

                 واحد 5                                                                         کار با فلز

1-انواع اتصالات فلزی را نام ببرید. ص 67

2-چند نمونه اتصال جدا شدنی را نام ببرید. ص 67

3-چند نمونه اتصال جدا نشدنی ( دائم ) را نام ببرید. ص 67

4- مهم ترین روش های جوش کاری را نام ببرید. ص 67

5- در جوش با گاز حرارت لازم برای ذوب محل جوشکاری را چگونه تأمین می کنند؟ ص 68

6- جوش با گاز برای چه کارهایی استفاده می شود؟ ص 68

7- در صنعت استیلن را برای جوش با گاز چگونه تولید می کنند؟ ص 68

8- در جوش با قوس الکتریکی حرارت لازم برای ذوب لبه های مورد اتصال و الکترود ، چگونه تولید می شود؟ ص 69

9- ترانس و دینام در جوش با برق با چه نوع جریان برقی کار می کنند؟  ص 69

10-لحیم کاری را تعریف کنید. ص 71

11-ابزارهای لحیم کاری را نام ببرید. ص71

12- انواع هویه را نام ببرید. ص 72

13- در انتخاب هویه های برقی به چه چیزی باید توجه کرد؟ ص 72

14-انواع سیم لحیم بر اساس درصد آلیاژ تشکیل دهنده آن را نام ببرید. ص 72

15-منظور از سیم لحیم روغنی چیست؟ ص 72

16-چند مورد از لوازم جانبی مورد استفاده در لحیم کاری را نام ببرید. ص 72

17-پرچ کاری را تعریف کنید. ص 73

18-کدام یک از انواع پرچ ها در اتصال ورق های فلزی کاربرد فراوان دارد؟ ص 73

   واحد  6                                                               ساختمان

1-اجزای ساختمان را نام ببرید. ص84

2-اسکلت یا سازه شامل چه قسمت هایی در ساختمان است؟ نام ببرید. ص84

3-سفت کاری در ساختمان شامل چه کارهایی است؟ نام ببرید. ص 84

4- نازک کاری در ساختمان شامل چه کارهایی است؟ نام ببرید. ص 84

5- تأسیسات در ساختمان شامل چه بخش هایی است؟ مثال بزنید. ص 84

6- بتن عمدتاً در کدام قسمت ساختمان استفاده می شود؟ ص 85

7- بتن از ترکیب چه موادی به دست می آید؟ ص 85

8- هر یک از مواد تشکیل دهنده بتن باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟ بنویسید. ص 85

9- انواع بلوک سقفی را نام ببرید؟ ص 85

10- استفاده از سقف های یونولیتی چه مزیت هایی دارد؟ نام ببرید. ص 86

11- از نظر وزن بلوک یونولیتی و سیمانی چه تفاوتی با هم دارند؟ ص 86

12- طبق دستور سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده از چه نوع یونولیتی مجاز است؟ ص 86

13- رابیتس چیست و چه کاربردی دارد؟ ص 86

14- شیشه های دوجداره دارای چه ویژگی هایی هستند؟ چند مورد بنویسید. ص 87

15- چند نمونه از ابزارهای ساختمانی دستی را نام ببرید. ص 88

16-کمچه برای چه کاری استفاده می شود؟ ص 88

17-ماله برای چه کاری استفاده می شود؟ ص 88

18-تراز برای چه کاری استفاده می شود؟ ص 89

19-کاربرد شلنگ تراز را بنویسید. ص 89

20-کاربرد شاقول را بنویسید. ص 90

21-چند نمونه از ابزارهای ماشینی (مکانیکی ) در ساختمان سازی را نام ببرید. ص 91

22-از بتونیر ( دستگاه سازنده بتن) برای چه کاری استفاده می شود؟ ص 92

23-کار بالابر در ساختمان سازی چیست؟ بنویسید. ص92

24-ویبراتور برای چه کاری استفاده می شود؟ چرا؟ ص 93

25-ویبراتور بر چند نوع است ؟ نام ببرید. ص 93

26-برای تهیه و ترسیم نقشه ساختمان ابتدا باید چه مواردی مشخص شود؟ ص 93

27-نرم افزار اتوکد چه برنامه ای است و دارای چه ویژگی هایی است؟ ص95

28-یک نقشه ساختمانی دارای چه مشخصاتی است؟ نام ببرید. ص 95

29-کادر نقشه چیست؟ ص 95

30-نقشه در کدام قسمت کادر قرار می گیرد؟ ص 95

31-در جدول مشخصات نقشه چه مواردی نوشته می شود؟ ص 95

32-راهنما و توضیحات در نقشه برای چیست؟ ص 95

33-علامت شمال کجای نقشه قرار دارد و چه چیز را نشان می دهد. ص 95

               واحد 7                                                                       خوراک و پوشاک

                            قسمت اول                                                                   خوراک

1-هر فرد با توجه به چه شرایطی مواد غذایی را انتخاب و استفاده می کند؟ ص103

2-فساد مواد غذایی را تعریف کنید. ص 103

3-فساد مواد غذایی در اثر چه عواملی ایجاد می شود؟ ص 103

4-علم بهداشت مواد غذایی را تعریف کنید. ص 104

5-هر مادۀ غذایی ممکن است در مراحل مختلفی آلوده شود. برخی از آن ها را نام ببرید. ص 105

6-در مرحلۀ تهیه ، مواد غذایی چگونه موجب بیماری انسان می شوند؟ ص 105

7-در مرحله حمل و نقل ، مواد غذایی چگونه ممکن است آلوده و فاسد می شوند؟ ص 105

8-رعایت نکردن بهداشت در مراکز فروش مواد غذایی چه اثراتی به دنبال دارد؟ ص 105

9-در مرحله آماده سازی و طبخ غذا چه مواردی ممکن است موجب بیماری شود؟ ص 106

10-قبل از توزیع و مصرف غذا چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ ص 106

11-در مرحله نگهداری مواد غذایی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ بنویسید. ص 107

12-بهداشت مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی چگونه کنترل می شود؟ برخی از آن ها را نام ببرید. ص 109

13-مأموران نظارتی چه مواردی را در مراکز تهیه و فروش مواد غذایی مورد بازرسی قرار می دهند؟ نام ببرید. ص 109

                       قسمت دوم                                                  پوشاک

1-برخی از عواملی که در انتخاب پوشاک تأثیرگذارند را نام ببرید. ص 117

2-الیاف را تعریف کنید. ص 117

3-الیاف به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید. ص 117

4-انواع الیاف طبیعی را نام ببرید. ص 117

5-الیاف مصنوعی را تعریف کنید ص 118

6-در سال های اخیر منسوجات مصنوعی جایگزین منسوجات طبیعی شده است. علت را بنویسید. ص 118

7-تفاوت پارچه های با الیاف طبیعی با پارچه های تمام مصنوعی ( نایلونی ) در چیست؟ ص 118

8-چند روش رایج برای شناسایی الیاف را نام ببرید. ص 118

9-چرخ های خیاطی به دو دسته تقسیم می شوند آن ها را نام ببرید. ص123

10-چرخ های خیاطی دیجیتال چه قابلیت و مزیتی دارند؟ بنویسید. ص 123

11-از هنر تکه دوزی برای چه کاری هایی استفاده می شود؟ ص 131

                  واحد 8                                                         باغبانی – دامپروری – صنایع تبدیلی و تکمیلی

               قسمت اول:  باغبانی

1-سبزی کاری را تعریف کنید. ص 144

2-گل کاری را تعریف کنید. ص 144

3-سبزی ها و گل ها را با توجه به چه مواردی در فضای باز و یا بسته ( گل خانه ) می کارند؟ ص 145

4-گل خانه چه فضایی است؟ ص 145

5-گیاهان برای رشد و ادامۀ حیات به چه عواملی نیاز دارند؟ ص 146

6-چند مورد از گل های مناطق جنگلی و دشت های مازندران را نام ببرید. ص 147

7-چند مورد از گیاهان آبزی که در برکه ها و تالاب های مازندران می رویند را نام ببرید. ص 147

8-روش های تکثیر گیاهان را نام ببرید. ص 147

9-تکثیر به روش جنسی از چه طریق انجام می شود؟ و در مورد چه گیاهانی امکان پذیر است؟ ص 147

10-ازدیاد گیاهان به طریق رویشی شامل چه مواردی است؟ نام ببرید. ص147

                 قسمت دوم:  دامپروری

11-امروزه پرورش و نگه داری گاو در ایران به دو شکل انجام می شود. آن ها را نام ببرید. ص 152

12-پرورش گاو به روش سنتی را شرح دهید. ص 152

13-پرورش صنعتی( مدرن ) گاو بر چه اصولی متکی است؟ و چگونه انجام می شود؟ ص 152

14-در پرورش صنعتی گاو به منظور استفادۀ بهتر، به چه عواملی باید توجه کرد؟ نام ببرید. ص 152

15-تولید مثل در پرندگان و پستان داران چه تفاوتی با هم دارند؟ توضیح دهید. ص 153

16-منظور از یک نژاد را بنویسید. ص 153

17-در گاو چه ویژگی هایی در یک نژاد مورد توجه است؟ نام ببرید. ص 153

18-اصلاح نژاد را تعریف کنید. ص 153

19-گاوها معمولاً با دو گونه مواد غذایی تغذیه می شوند. آن ها را نام ببرید. ص 153

20-مواد علوفه ای شامل چیست و به چند صورت مورد استفاده قرار می گیرد؟ ص 154

21-علوفۀ تازه شامل چه گیاهانی است؟ بنویسید. ص 154

22-علوفۀ سیلویی را چگونه فراهم می کنند؟ توضیح دهید. ص 154

23-مواد غذایی متراکم به چه موادی گفته می شود؟ ص 156

24-امروزه جایگاه گاو به چه شکل هایی ساخته می شود؟ ص 156

25-چند مورد از نکات مهم بهداشتی که در مورد دام ها باید رعایت شود را نام ببرید. ص 157

26-شیردوشی گاوها چند بار در روز است؟ و در گاوداری صنعتی به چه صورت انجام می گیرد؟ ص 157

27-به چه دلایلی پرورش گوسفند در بیشتر نقاط کشور دیده می شود؟ ص 159

28- مراتع طبیعی در ایران به سه دسته تقسیم می شوند. آن ها را نام ببرید. ص 160

 29-روش های مختلف پرورش گوسفند را نام ببرید. ص 161

30-پرورش گوسفند به روش چرای آزاد در چه مناطقی انجام می شود؟ ص 161

31-پرورش گوسفند به روش نیمه آزاد در چه محل و مواقعی انجام می شود؟ ص 161

32-پرواربندی را شرح دهید. ص 161

33-دو نمونه مهم نژادهای گوسفندان را نام ببرید. ص 162

34-چند نکته مهم بهداشتی در پرورش گوسفندان را نام ببرید. ص 1162

35-جایگاه گوسفند ( آغل ) باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چند مورد بنویسید. ص 162

36-یکی از عوامل مهم بیماری زای گوسفندان چیست؟ و چه عارضه ای ایجاد می کند و چگونه از بین می رود؟ ص 163

37-امروزه گاوها و گوسفندان را چگونه کشتار می کنند؟ توضیح دهید. ص 163

                       قسمت سوم :  صنایع تبدیلی و تکمیلی

38-شمال کشور به چه علت نقش زیادی را در تأمین نیازهای غذایی داخلی و صادرات مواد غذایی دارد؟ ص 165

39-صنایع تبدیلی و تکمیلی را تعریف کنید. ص 166

40-تولیدات صنایع تبدیلی به دو بخش تقسیم می شوند. آن ها را نام ببرید. ص 166

41-محصولات صنایع تبدیلی به چند روش تهیه می شوند؟ نام ببرید. ص 166

42-محصولات تولید شده در صنایع تبدیلی سنتی و صنعتی چه تفاوت هایی با هم دارند؟ بنویسید. ص 166

43-گسترش صنایع تبدیلی چه فایده هایی دارد؟ در چند مورد بنویسید. ( اهمیت صنایع تبدیلی ) ص 167

44-یکی از مهم ترین فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی چیست؟ بنویسید. ص 168

45-روش های نگه داری مواد غذایی را نام ببرید. ص 169

46-برخی از روش های کوتاه مدت نگه داری مواد غذایی را نام ببرید. ص 169

47-چند مورد از روش های بلند مدت نگه داری مواد غذایی را نام ببرید. ص 169

                

                                      مـوفـق بـــاشـید.

  نوشته شده در  جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:8  توسط  علی علي نژاد حاجي  | 

       بسمه تعالي                           آموزش حرفه وفن                         پايه سوم                             واحد 1                   فناوري و سيستم

1-ويژگيهاي اساسي انسان را بنويسيد؟ ص2

2-انسان براي پاسخ دادن به پرسشهاي خود چه مي كند؟ ص2

3-مراحل مختلف تفکردر حل مشکل را نام ببرید. ص3

4-فرایند تفکر از چه زمانی آغاز می شود؟ ص 3

5-چه عاملی به روشن شدن و فهمیدن دقیق مشکل یا موضوع کمک می کند؟ ص 4

6-فرضیه چیست و شامل چه روش هایی می باشد؟ ص 4

7-انسان چگونه فرضیه ها را ارزیابی می کند؟ ص4

8-یکی از راه های پرورش قدرت تفکر و خلاقیت چیست؟ ص6

9-فناوران برای تولید یک محصول فناوری چه اصولی را باید مورد توجه قرار دهند؟ ص 10

10-یک فناور برای اینکه بتواند از ماده مناسبی برای تولید محصول مورد نظر استفاده کند باید چه اطلاعاتی داشته باشد؟ ص10

11-رعایت دو اصل مهم بهداشتی که در انتخاب مواد لازم است را نام ببرید؟ ص12

12-راهنمايي كه توليد كنندگان محصولات فناوري به همراه محصول به مصرف كننده مي دهند حاوي چيست؟ص 13

13-توليدي انبوه يك محصول فناوري در چه صورتي كار خطرناكي است؟ ص13

14-زیبایی محصولات فناوری در دو بخش مورد توجه قرار می گیرد. آنها را نام ببرید. ص 15

15-توجه به زيبايي محصولات فن آوري هنگام ساخت محصول در چه زمينه هايي موردتوجه توليد كننده قرار مي گيرد؟ ص15

16-توجه به زيباي محصولات فن آوري هنگام بسته بندي محصول در چه زمينه هايي مورد توجه توليد كننده قرار مي گيرد؟ ص 15

17-سيستم هاي فرعي يك سيستم پيچيده چه وظيفه اي دارند؟ ص18

18-سيستم هاي فرعي دوچرخه را نام ببريد. 18

19-سيستم انتقال قدرت دوچرخه شامل چه قسمت هايي است؟ چگونه كار ميكند؟ 18

20-سيستم برق رساني دوچرخه چگونه كار مي كند؟ 19

21-وظيفۀ سيستم هدايت و فرمان دوچرخه چيست؟ چگونه كار مي كند؟ 19

22-وظيفه سيستم بدنه يا اسكلت دوچرخه را بنويسيد. 19

23-سيستم هشداردهنده(بوق)در دوچرخه بر چند نوع است؟ نام ببريد. 19

 

                         واحد 2                         كار با برق

1-كليد تبديل براي چه كاري استفاده مي شود؟ مثال بنويسيد27

2-كليد تبديل داراي چند پيچ اتصال مي باشد؟ نام ببريد. 27

3-موتور الكتريكي چه كاري انجام مي دهد؟ 31

4-موتورهاي الكتريكي در چه ابعاد وبراي چه كارهايي وجود دارند؟ 31

5-موترهاي الكتريكي عمدتا" از چند قسمت اصلي تشكيل مي شوند؟ نام ببريد. 31

6-جريان برق به چه وسيله اي به آرميچر مي رسد؟ 31

7-اجزاي مختلف يك موتور الكتريكي رانام ببريد. 32

8-رتور به چه قسمتي ازموتور گفته مي شود32

9-جنس رتور از چيست؟ 32

10-استاتور از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ 32

11-وقتي برق به استاتور وصل  شود چه اتفاقي مي افتد؟ 32

12-باد بزن در موتور هاي الكتريكي چه كاري انجام ميدهد؟ 32

13-بدنه و محفظه موتور چه كارهايي انجام مي دهد؟ 32

14-واحد هاي اندازه گيري هر كميت الكتريكي را چه كساني ودر چه سطحي تعيين مي كنند؟ 35

15-واحد اندازه گيري مقاومت الكتريكي چه نام دارد ؟ وبا چه علامتي نمايش داده مي شود35

16-مقاومت الكتريكي در مدارها به چه صورتي نمايش داده مي شود؟ 35

17-مقدار مقاومت را با چه دستگاهي اندازه گيري مي كنند؟ 35

18-دستگاه اندازه گيري مقدار ولتاژ، جريان و مقاومت الكتريكي چه نام دارد؟ بر چند نوع است؟ نام ببريد؟ 36

19-سلف چيست؟ 36

20-سلف چه كاري انجام مي دهد36

21-سلف در الكترونيك چه كاربردي دارد؟ 36

22-براي تقويت ميدان مغناطيسي در سلف چه مي كنند؟ 36

23-ترانزيستور چيست؟ وداراي چند پايه است؟ 36

24-قبل از اختراع ترانزيستور از چه وسيله اي استفاده مي شد؟ 36

25-چگونگي عمل ترانزيستور و پايه هاي آن را توضيح دهيد؟ 37

26-عمل ترانزيستور شبيه چيست؟ 37

 

                    واحد 3                                 بهداشت

1-بيماري واگير چيست؟ 44

2-چرا در كودكان بيماريهاي واگير مي تواند موجب معلوليت و حتي مرگ تعداد زيادي از آنها شود44  

3-واكسن چيست؟ 44

4-ايمن سازي يا واكسيناسيون را تعريف كنيد. 44

5-موثرترين راه پيشگيري از بسياري از بيماريها بخصوص بيماريهاي دوران كودكي چيست؟ 45

6-تعدادي از بيماري ها در اثر واكسيناسيون همگاني در جهان نابود شده اند و تعدادي هم درحال نابودي اند ، از هر كدام يك مورد نام ببريد45

7-ايدزچه نوع بيماري است ؟راه انتقال و درمان آن را توضيح دهيد. 45

8-هفت بيماري مهم كودكان كه با واكسيناسيون قابل پيشگيري اند را نام ببريد.46

9-آيا كودكي كه از واكسن اوريون استفاده كرده به اين بيماري مبتلا مي شود؟ توضيح دهيد. 46

10-كودكان اگر واكسينه نشوند با چه خطراطي مواجه مي شوند؟ 46

11-رشد را تعريف كنيد. با مثال. 52

12-تكامل را تعريف كنيد. با مثال. 52

13-رشد و تكامل از چه زماني آغاز مي شود و به چه عواملي بستگي دارد؟ 52

14-مراقبت از كودك بايد از چه زماني آغاز شود و تا چه زماني ادامه مي يابد؟ 52

15-براي جلوگيري از تولد كودكان مبتلا به بيماري هاي ارثي، زوج هاي جوان چه وظيفه اي دارند؟ 52

16-براي حفظ سلامت مادر و جنين ، در صورت كامكل نبودن واكسيناسيون مادر چه بايد كرد؟ 53

17-چرا والدين و سايرين بايد از كودك تازه متولد شده مراقبت كنند و نيازهايشان را تامين كنند؟ 53

18-رشد و تكامل كودك در چه زماني بسيار سريع است و يادگيري او از چه زماني آغاز مي شود؟ 54

19-مناسب ترين و بهداشتي ترين غذا براي كودك تا سن 6 ماهگي چيست؟ و چه تاثيري در كودك دارد؟ 55

20-كودك از چه سني به غذاي كمكي نياز دارد و غذاي كمكي بايد چگونه باشد؟55

21-در زمينه بهداشت فردي چه مراقبت هايي بايد از كودك بعمل آيد؟ 56

22-براي حفظ سلامت دندان هاي كودك در قبل وبعد از دو سالگي چه بايد كرد؟ 56

23-مراقبت هاي بهداشتي و درماني در مورد كودك را توضيح دهيد. 56

24-از نظر بهداشت رواني چه كارهايي به رشد بهتر كودك كمك مي كند؟ 56

25-چرا افرادي كه با كودكان سروكار دارند، بايد بيشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشند؟ 57

26-از چه زماني خطر در كمين كودكان است وچه مواردي را بايد از دسترس كودكان دور داشت؟ 57

27-چرا بستري شدن بيماران بخصوص كودكان در خانه بهتر است؟ 59

28-مهم ترين نكته در پرستاري كودكان چيست؟ 59

29-محل استراحت بيمار بايد داراي چه شرايطي باشد؟ 59

30-در زمستان براي مرطوب كردن هواي اتاق چه بايد كرد؟ 59

31-در چه صورت محل استراحت و وسايل بيمار بايد از سايرين جدا شود؟ 59

32-تب شديد در كودك چه اثراتي را به دنبال دارد؟ 59

33-در صورت بالا بودن تب در كودك چه بايد كرد؟ 59

34-در صورتي كه كودك استفراغ كند چه بايد كرد؟ 59

35-كدام يك از حالت ها و وضعيعت هاي بيمار بايد ثبت و به پزشك گزارش شود؟ 60

36-علائم حياتي بدن انسان را نام ببريد. 60

 

                       واحد 4                               كار با چوب

1-منظور از چيپس در كاغذ سازي چيست؟ 67

2-كاغذ چگونه ساخته مي شود؟ توضيح دهيد. 67

3-کدام نوع چوب برای کاغذ سازی مناسب است؟ چرا؟ 67

4-علاوه بر چوب چه موادی برای تهیه کاغذ استفاده می شوند؟ 67

5-کارخانه های کاغذ سازی درایران برای تهیه کاغذ از چه موادی استفاده می کنند؟ 67

6-تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط (MDF) چگونه تولید می شود؟ 68

7- MDF در چه ضخامت ها وچه جرم هایی تولید می شود؟ 68

8-کاربردهای MDF را بنویسید. 69

9-روكش هاي طبيعي و مصنوعي هر يك از چه موادي تهيه مي شوند؟ 70

10-چرا براي تهيه روكش هاي مصنوعي ، ورقه هاي كاغذ را از داخل چسب و رنگ عبور مي دهند؟ 71

11-روكش هاي مصنوعي بيشتر در چه كار هايي مورد استفاده قرار مي گيرند؟ 71

12-دو مورد از ترکیبات چوب که با چسب های آلی تهیه می شوند را نام ببرید؟ 71

13-دو مورد از ترکیبات چوب که با چسب های معدنی تهیه می شوند را نام ببرید. 71

14-تخته های چوب گچ و چوب سیمان چگونه تهیه می شوند؟ 72

15-از تخته های چوب سیمان و چوب گچ برای چه کاری استفاده می شود؟ 72

16-ظاهر صفحات چوب-سيمان را چگونه مي توان تغيير داد؟ 72

17-صفحات عایق صدا،حرارت و برودت چگونه به دست می آیند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ 73

18-صفحات عایق صدا،حرارت و برودت در کجا استفاده می شوند؟ 73

19-عوامل تخریب کننده چوب به چند دسته تقسیم می شوند؟ 74

20-عوامل بیولوژیکی تخریب چوب را نام ببرید. 74

21-در بین عوامل بیولوژیکی کدام یک خسارت بیشتری وارد می کند؟ 74

22-قارچ ها به چه صورت هايي به چوب حمله مي كنند و از كدام قسمت هاي درخت تغذيه مي كنند؟ 74

23-قارچها چه اثرات نامطلوبي در چوب ايجاد مي كنند؟ 74

24-قارچ ها برای رشد به چه عواملی نیاز دارند؟ 76

25-روش های حفاظت از چوب در برابر قارچ ها را نام ببرید؟ دو مورد . 76

26-حشرات چوبخوار در چه مراحلي چوب را مورد حمله قرار مي دهند؟ 76

27-در بين حشرات ،كدام يك بيشترين صدمه را به چوب مي زنند؟ 76

28-موريانه ها وسوسك هاي چوبخوار چه خساراتي را در چوب ايجاد ميكنند؟ 76

29-روش های مبارزه با حشرات چوبخوار را نام ببرید. 76

30-دو نمونه از ابزارهای خط کشی چوب را نام ببرید؟ 78

31-خط کش تیره دار و پرگار هر یک برای چه کاری استفاده می شوند؟ 78

 

                      واحد 5                                   آشنايي با خودرو و شيرآلات

1-خودرو چيست؟ 87

2-بخش هاي اصلي يك خودرو را نام ببريد. 87

3-كار موتور چيست؟ 88

4-سوخت موتور خودروها چه موادی می باشد؟ 88

5-دستگاه انتقال قدرت چه وظيفه اي دارد و شامل چه قسمت هايي است؟ نام ببريد. 88

6-كلاچ چيست؟ وچه امکانی را فراهم می کند؟ 88

7-جعبه دنده يا گيربكس چيست؟ 88

8-ديفرانسيل چه وظيفه اي به عهده دارد؟ 88

9-برای راه اندازی و روشن کردن موتور از چه وسیله ای استفاده می شود؟ 89

10-باتري براي چه كاري استفاده مي شود و چه وظيفه اي دارد؟ 90

11-باتري چيست و چه نوع تبديل انرژي در آن صورت مي گيرد؟ 90

12-دينام (ژنراتور )خودرو چيست؟ 90

13-دينام در خودرو چه كمكي به باتري مي كند؟ 90

14-سيستم تعليق در دقيقه چند بار نوسان مي كند؟ چرا؟ 90

15-وظيفه سيستم فنر بندي و تعليق در خودرو چيست؟ 90

16-هدايت چرخ هاي جلو در خودرو به چه وسيله اي صورت مي گيرد؟ 91

17-در خودروها فرمان ممكن است بر چند نوع باشد؟ نام ببريد؟ 91

18-نيروي موتور از چه طريق به چرخ ها مي رسد و باعث حركت اتومبيل مي شود؟ 9

19-وزن خودرو و سرنشينان و بار را چه قسمتي از خودرو تحمل مي كند؟ 91

20-قدرت ترمز در اثر چه چيزي ايجاد مي شود؟ 91

21-اجزاي شير دنباله كوتاه را نام ببريد. 96

22-در شير دنباله كوتاه مغزي از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ 96

 

                         واحد 6                                  ساختمان سازي و راه

1-كنترل ساخت وساز ساختمان ها در شهرها و روستاها از دو جهت حائز اهميت است،آنها را بنويسيد. 106

2-نظارت مستقيم بر ساخت و ساز ساختمان ها به عهده چه سازماني است؟ 106

3-خدمات شهري كه به عهده شهرداري هاست را نام ببريد. 106

4-شهرداري ها غيراز خدمات شهري چه وظايف ديگري را به عهده دارند؟ 106

5-عدم توجه ساختمان سازان به نكات ايمني چه خطراتی را به دنبال دارد؟ 107

6-خطرات ناشي از رعايت نكردن نكات ايمني براي شروندان را نام ببريد. 107

7-براي جلوگيري از سقوط اجسام و مصالح از ارتفاع روي سر شهروندان پيمانكار يا ساختمان ساز چه كاري بايد انجام دهد؟ 107

8-براي جلوگيري از سقوط كارگران در حال كار چه بايد كرد؟ 107

9-وظيفۀ كلاف(شناژ) در ساختمان چيست؟ 109

10-آئين نامه ها براي جلوگيري از خرابي ساختمان هاي آجري سازندگان اين ساختمان ها را به چه چيزي ملزم مي كنند؟ 109

11-ماكت چيست؟ 112

12-براي افراد غير فني و كساني كه مي خواهند در زمان كوتاهي در بارۀ يك طرح اطلاعات جامعي كسب كنند بهترين روش توجيح چيست؟ 113

13-ماكت سازان ماهر ماكت ها را از چه موادي مي سازند؟ 113

14-راه چيست؟ 117

15-اگر مانع يا تپه اي در مسير يك جاده يا راه آهن وجود داشته باشد كه موجب تندي زياد آن مي شود، چه بايد كرد؟ 117

16-خاك برداري چيست؟ 117

17-خاك ريزي چيست؟ 117

18-در مسير راه اگررودخانه اي باشد چگونه عمل مي كنند؟ 117

19-پل ها معمولا"داراي چه شكل هايي هستند؟ 117

20-چرا از پل هاي مختلف استفاده مي شود؟ 117

 

                         واحد 7                                     خوراك و پوشاك

1-غذاي مناسب بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ 123

2-غذا براي اينكه بتواند نيازهاي بدن را تامين كند ،بايد چگونه باشد؟ 124

3-چنانچه هر يك از مواد غذايي به مقدار كمتر يا بيشتر از حد نياز به بدن برسد چه اتفاقي مي افتد؟ 124

4-دسترسي مردم به مواد غذايي ونحوۀ استفاده از آن ها به چه عواملي بستگي دارد؟ 126

5-مواد مغذی به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید. 126

6-در چه دوره ها و موقعيت ها بدن به غذاي بيشتري نياز دارد؟ 130

7-در چه صورت نياز بدن به بعضي مواد غذايي كمتر مي شود؟ 130

8-در صورتي كه كودك به هردليل از شير مادر محروم باشد نيازهاي غذايي او را چگونه تامين مي كنند؟ 132

9-هر فرد در سنين مدرسه به انواع مواد مغذي در چند وعده نياز دارد؟ 132

10-افرادي كه قبل از رفتن به مدرسه به قدر كافي صبحانه مي خورند ،با كساني كه صبحانه نمي خورند چه فرقي دارند؟ 132

11-چرا نوجوانان به انرژي بيشتري نياز دارند؟ و بايد از چه نوع مواد غذايي استفاده كنند؟ 132

12-در سنين نوجواني از چه مواد غذايي به عنوان ميان وعده استفاده مي شود؟ 133

13-عادت هاي بد غذايي در سنين نوجواني چه عوارضي را به دنبال دارد؟ 133

14-مادران در دوران بارداری به چه نوع مواد غذایی نیاز دارند؟ 133

15-مادران در دوران شیردهی به چه نوع مواد غذایی نیاز دارند؟ 133

16-غذای خانواده باید با توجه به چه شرایطی تهیه شود؟ از چه راهی؟ 136

17-محل مصرف غذا بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 136

18-عواملي كه غذا را دل چسب تر واشتها را بيشتر ميكند نام ببريد. 136

19-چند نكته ضروري هنگام غذا خوردن را بنويسيد. 136

20-لكه را تعريف كنيد. 145

21-لكه گيري را تعريف كنيد. 145

22-قبل از پاك كردن لكه چه مواردي را شناسايي كرد؟ 145

23-چرا لكه را پس از شناسايي به سرعت لكه زدايي كرد؟ 145

24-لكه شمع را چگونه بايد از بين برد؟ 146

25-لكه جوهر روي پارچه سفيد چگونه از بين مي رود؟ 146

26-لكه جوهر روي پارچه هاي رنگي را چگونه از بين مي برند؟ 146

27-لكه لاك ناخن را چگونه از بين ميبرند؟ 146

28-لكۀ آدامس و انواع چسب را چگونه پاك مي كنند؟ 146

29-لكه قهوه يا چاي را چگونه از بين مي بريم؟ 146

30-لكه خون را چگونه از بين مي برد؟ 147

31-در مورد پارچه هاي سفيد لكه خون را چگونه از بين مي برند؟ 147

32-چرا براي از بين بردن لكۀ خون از آب گرم نبايد استفاده كردد؟ 147

33-نكاتي كه قبل از شست و شو اتو كشي لباس ها بايد به آن ها دقت شود را نام ببريد. 147

34-لباس هاي نخي و كتاني را چگونه بايد شست؟ 148

35-براي اينكه لباس هاي نخي و كتاني در هنگام شست و شو و خشك كردن چروك نشوند چه بايد كرد؟ 148

36-براي سفيد كردن لباس هاي نخي و كتاني چه بايد كرد؟ 148

37-لباس هاي نخي را چگونه بايد اتو كرد؟ 148

38-براي شستن لباس هاي پشمي و بافتني چه بايد كرد؟ 149

39-براي اينكه لباس پشمي هنگام شستشو حالت نمدي به خود نگيرد چه بايد كرد؟ 149

40-چراي براي خشك كردن پارچه هاي پشمي آن را مقابل خورشيد نبايد قرار داد؟ 149

41-چرا لباس هاي بافتني را نبايد پس از شستن آويزان كرد؟ 149

42-براي اتو كردن لباس هاي پشمي چه بايد كرد؟ 149

43-چرا بايد از اتو كردن لباس هاي بافتني خودداري كرد؟ 149

 

                         واحد 8                             كشاورزي – دامپروري- صنايع غذايي

1-تفاوت اساسي و عمده بين درختان و ساير نباتات چيست؟ 164

2-دخالت در زندگي درختان ميوه به صورت چه عملياتي است؟ و هدف آن چيست؟ 164

3-چرا باغداري به شيوۀ قديمي پاسخگوي رقابت در بازار جهاني نيست؟ 164

4-قسمت هاي اصلي يك درخت را نام ببريد. 164

5-ريشۀ درختان مناطق كويري چگونه است؟ 165

6-انواع تاج درختان از نظر شكل را نام ببريد. 165

7-ساقه(تنه)د به كدام قسمت از درخت گفته مي شود؟ وداراي چه خصوصياتي است؟ 165

8-هدف از پرورش درختان چيست؟ باذكر مثال. 167

9-چرا انواع متفاوتی از درختان در نقاط مختلف کاشته می شود؟ 167

10-منظور از درختان نر ، ماده و دوپایه چیست؟ توضیح دهید؟167

11-کار گرده افشانی و بارورکردن درختان چگونه انجام می شود؟ 167

12-طبقه بندی درختان میوه براساس شرایط محیطی رشد آن ها را نام ببرید. وبرای هر یک مثال بنویسید؟ 167

13-درختان معمولا" به چه روش هايي تكثير مي شوند؟ 168

14-متداول ترين روش تكثير تجاري درختان چيست؟ 168

15-چرا بايد روي بسياري از درختان پس از تكثير به وسيله بذر ، عمل پيوند را انجام داد؟ 168

16-قبل از احداث باغ دو كار اساسي بايد انجام گيرد؟ نام ببريد. 170

17-ازنظر شرايط محيطي منطقه چه عواملي در تصميم گيري قبل از احداث باغ تاثير دارند؟ 170

18-علاوه بر شرايط محيطي منطقه چه عوامل ديگري در تصميم گيري قبل از احداث باغ تاثير دارند؟ 170

19-فاصله درختان در باغ به چه عواملي بستگي دارد؟ 171

20-فاصله درختان در باغ چگونه بايد باشد؟ 171

21-منظور از طرح هاي كاشت درختان چيست؟ 171

22-طرح کاشت درختان با توجه به چه عواملی طراحی می شود؟ 171

23-چند نمونه از طرح هاي كاشت درختان را نام ببريد. 171

24-پس از مشخص شدن محل غرس درختان چه باید کرد؟ 172

25برای کاشت نهال ها آن ها را چگونه در گودال قرار می دهند و به چه صورت؟ توضیح دهید؟ 173

26-در هنگام كاشت درخت منظور از اينكه طوقه درخت روي خاك قرار گيرد، يعني چه؟ 173

27-چرا بلافاصله پس از كاشت نهال ها آن ها را آبياري مي كنند؟ 173

28-مراقبت هاي پس از كاشت درختان را نام ببريد. 173

29-مقدار نفوذ آب و سرعت حركت در خاك به چه عواملي بستگي دارد؟ 173

30-روش هاي آبياري درختان را نام ببريد؟ 174

31-آبياري به طريق كرتي (غرقابي) چگونه انجام مي شود وداراي چه معايبي است؟ 174

32-آبياري تشتكي را توضيح دهيد. 175

33-متداول ترين روش آبياري تحت فشار براي درختان ، كدام است؟ و چگونه انجام مي شود؟ 175

34-در آبياري قطره اي تعداد قطره چكان در پاي هر درخت چند تا است؟ 175

35-مزاياي آبياري قطره اي را بنويسيد؟ 175

36-هرس را تعريف كنيد؟ 175

37-زمان هرس چه موقعي است و به هنگام هرس دماي هواي منطقه بايد چقدر باشد؟ 175

38-منظور از جنگل طبيعي چيست؟ 176

39-منظور از جنگل مصنوعي يا پارك جنگلي چيست؟ 177

40-در بين حشرات كدام يك نقش بيشتري در زندگي انسان دارند، چه موادي توليد ميكنند ودر چه موردي استفاده مي شوند؟ 179

41-از زنبورعسل غير از عسل چه محصولاتي به دست مي آيد؟ 180

42-زنبور عسل چه نقشي در محصولات زراعي و باغي دارد؟ 180

43-تغذيۀ زنبور عسل به چند طريق آنجام مي شود؟ نام ببريد. 184

44-تغذيۀ طبيعي زنبور عسل چگونه انجام مي شود؟ 184

45-براي تغذيۀ مصنوعي از چه ماده هايي استفاده مي شود؟ 184

46-غلظت شربت مصنوعي زنبور به چه چيزي بستگي دارد و چگونه تهيه مي شود؟ 184

47-به چه منظور زنبورداران گاهي به كندو شربت تشويقي (تحريكي) مي دهند؟ 185

48-تخم ريزي توسط ملكه زنبور در چه صورتي افزايش مي يابد؟ در اينگونه مواقع در كندو چه اتفاقي مي افتد؟ 185

49-كندو به چند روش افزايش مي يابد؟ نام ببريد؟ 185

50-افزايش طبيعي (تكثير طبيعي) كندو را توضيح دهيد. 185

51-تكثير مصنوعي كندو چگونه و در چه فصلي صورت مي گيرد؟ 186

52-چرا بيماري در بين زنبورها به سرعت شايع مي شود؟ 186

53-براي پيش گيري از بروز بيماري در كندو بايد چه اقداماتي انجام شود؟ 186

54-استفاده هايي كه از كرم ابريشم مي شود را بنويسيد. 187

55-دورۀ زندگي كرم ابريشم شامل چند مرحله مي شود؟ نام ببريد. 187

56-تخم هاي كرم ابريشم در چه فصلي تبديل به كرم كوچك مي شوند؟ 187

57-براي تغذيۀ كرم ابريشم از چه چيزي استفاده مي شود؟ 187

58-پرورش كرم هاي بالغ در چه محل هايي صورت مي گيرد ودر اين زمان برگ توت به چه صورت در اختيار آنها قرار مي گيرد؟ 187

59-منظور از مرحله تنيدن پيله چيست؟ در اين مرحله چه بايد كرد؟ 187

60-آبزيان به چه موجوداتي گفته مي شود و به چند دسته تقسيم مي شوند؟ 188

61-آبزيان جانوري به چند گروه تقسيم مي شوند؟ مثال بزنيد. 188

62-گوشت آبزيان از نظر چه موادي غني است؟ 188

63-امروزه آبزيان علاوه بر تغذيۀ انسان چه كاربردهاي ديگري دارند؟ 189

64-يكي از عوامل مهم براي ادامۀ زندگي و رشد آبزيان چيست؟ 189

65-ماهيان پرورشي از نظر دماي آب به دو دسته تقسيم مي شوند، آنها را نام ببريد. 189

66-ماهيان گرمابي چه نوع ماهياني هستند؟ 189

67-ماهيان گرمابي در چه دمايي رشد و نمو مي كنند؟ توضيح دهيد. 189

68-معروفترين ماهي هاي گرمابي چه نام دارد؟ 189

69-يك نوع ماهي سرد آبي را نام ببريد. 189

70-استخر پرورش ماهيان گرمابي چه شرايطي را بايد دارا باشد؟ در انتخاب مح استخر چه عواملي را بايد مورد بررسي قرار داد؟ 189

71-محل احداث استخر ماهيان گرمابي بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 190

72-براي آماده كردن استخر پرورش ماهي چه كارهايي بايد انجام داد؟ 190

73-غذاي ماهي به چند صورت تامين مي شود؟ 191

74-منظور از غذاي طبيعي ( زنده ) ماهيها چيست؟ 191

75-در پرورش ماهيان گرمابي چگونه توليد غذاي زنده را افزايش مي دهند؟ 191

76-منظور از غذاي تركيبي ماهي چيست؟ چگونه تهيه مي شود؟ 191

77-غذاي تركيبي براي پرورش ماهيان گرمابي را با توجه به چه مواردي تهيه مي كنند؟ 191

78-چرا درمان بيماري هاي ماهي ها بسيار دشوار است؟ 192

79-چرا رعايت موارد بهداشتي در پرورش ماهي از اهميت خاصي برخوردار است؟ 192

80-برخي از عواملي كه در پرورش ماهي از بروز بيماري جلوگيري مي كنند،كدام اند؟ 192

81-نحوۀ تكثير در ماهي ها چند روش است؟ نام ببريد؟ 193

82-تكثير ماهي به روش هاي طبيعي و مصنوعي در كجا انجام مي شود؟ 193

83-چه عواملي موجب شده است كه افراد بيشتري بتوانند در بخش هاي كشاورزي و دامپروري فعاليت كنند؟ 194

84-هدف از نگهداري مواد غذايي چيست؟ 194

85-منظور از روش هاي نگهداري مواد غذايي چيست؟ 194

86-كمپوت چيست؟ 195

87-مارمالاد را تعريف كنيد؟ 195

88-ميوه اي كه براي تهيۀ مارمالاد در نظر گرفته شده بايد چه ويژگي هايي داشته باشد و چگونه آماده مي شود؟ 196

89-براي تهيه مارمالاد به ازاي يك كيلو ميوه له شده چه مقدار شكر و آب اضافه مي كنند؟ 196

90-چرا پس از پخته شدن ميوه در تهيه مارمالاد كمي آب ليمو اضافه مي كنند؟ 196

91-كنسرو را تعريف كنيد. 197

92-مربا چيست و چگونه به دست مي آيد؟ 200

93-از مزاياي نگه داري غذا به روش انجماد (سرما) چند نكته را بنويسيد. 200

94-روش هاي انجماد مواد غذايي را نام ببريد. 200

95-براي جلوگيري از فساد ماهي چه بايد كرد؟ 201

96-براي منجمد كردن ماهي چه بايد كرد؟ توضيح دهيد. 201

97-بعد از انجماد ماهي آن را با چه چيزي مي پوشانند و در كجا نگه داري مي كنند؟ 201

98-منظور از خشك كردن يا آبگيري چيست؟ 201

99-اساس كار خشك كردن ميوه و سبزي را بنويسيد. 202

100-علل اصلي خشك كردن مواد غذايي چيست؟ 202

101-منظور از بسته بندي چيست؟ 203

102-بسته بندي كردن مواد غذايي چه فوايدي دارد؟ 203

103-مواد اوليه اي كه براي بسته بندي به كار مي روند، بايد داراي چه خصو صياتي باشند نام ببريد. 203

                                                موفق باشيد.

 

    

 

 

 

 

  نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 21:31  توسط  علی علي نژاد حاجي  | 
۱۳ آبان روز دانش آموز گرامي باد

                              به ياد شهداي دانش آموز

  نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 14:44  توسط  علی علي نژاد حاجي  | 
با توجه به تغییرات مکرر در کتابهای حرفه وفن لازم است مسئولان مربوط نسبت به تشکیل کلاسهای ضمن خدمت برای آشنایی بیشتر دبیران با مطالب جدید کتاب قبل از شروع آموزش آن در مدارس اقدام

نمایند.

ولی متاسفانه در عمل می بینیم که چنین نیست وبسیاری از همکاران بدون آمادگی ذر کلاس حضر میشوند.حداقل کاری که می توان کرد اینست که در هر شهرستان گروه آموزشی خود اقدام نماید ودر جهت تشکیل کلاسهای آموزشی مناسب اقدام نماید. 

  نوشته شده در  یکشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 23:12  توسط  علی علي نژاد حاجي  | 
به نظر اين جانب تغييرات مكرر در شكل و محتواي كتاب در مدت كوتاه نه تنها كمكي به پر بار شدن

آن نمي كند بلكه امر آموزش را گاه با مشكل مواجه مي كند .زيرا اكثر دبيران با مطالب جديدي كه در

دراين كتابها آورده شده آشنايي كامل ندارند،يا به صورت عملي كار نكردند و حتما نياز به آموزش هاي

ضمن خدمت متناسب با تغييرات متن كتابهاي درسي دارند كه قبل از شروع امر آموزش صورت گيرد.

  نوشته شده در  جمعه شانزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 9:33  توسط  علی علي نژاد حاجي  | 
                                                بانام ویاد خدای بزرگ

وبلاگ حاضر سعی دارد با برسی درس آموزش حرفه و فن ومسائل جانبی آن از دید نویسنده گام هایی

در جهت تدریس هر چه بهتر این درس در مدارس راهنمایی بردارد . لذا درپیمودن این راه نیاز به همکاری

همه دبیران حرفه و فن سراسر کشور وهمچنین تمام صاحبنظران و دانش آموزان علاقمند دارد .

                                                                                                                  مدیریت وبلاگ 

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۶ساعت 23:29  توسط  علی علي نژاد حاجي  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM